23 ianuarie 2019

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001


Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Cerere tip-Liber acces la informatii


Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Reclamatie administrativa depasire termen legal

Reclamatie administrativa raspuns negativ


Lista cu documentele de interes public


Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raport de evaluare a implementarii legii 52/2003 in anul 2016
Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 in anul 2016