31 martie 2020

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001: Racoviţă Ramona


Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Cerere tip-Liber acces la informatii


Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Reclamatie administrativa depasire termen legal

Reclamatie administrativa raspuns negativ


Lista cu documentele de interes public

Dispozitie privind lista cuprinzand documentele de interes public gestionate conform legii 544/2001


Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raport evaluare a implementarii legii 544-2001 in anul 2019
Raport evaluare a implementarii legii 544/2001 in anul 2018
Raport de evaluare a implementarii legii 52/2003 in anul 2016
Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 in anul 2016

Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 in anul 2015

Skip to content