31 martie 2020

Anul 2020

Declaratii interese alesi locali

Declaratie interese Gontea Violeta – Primar
Declaratie interese Buzea Ionut – Viceprimar
Declaratie interese Badic Corneliu – Consilier local
Declaratie interese Carstea Oana – Consilier local
Declaratie interese Cernat Gheorghe – Consilier local
Declaratie interese Chivulescu Vasile Iulian – Consilier local
Declaratie interese Comiselu Maria – Consilier local
Declaratie interese Dursina Traian – Consilier local
Declaratie interese Frincu Alin Cosmin – Consilier local
Declaratie interese Gavrila Mihai – Consilier local
Declaratie interese Ghetea Eugenia – Consilier local
Declaratie interese Militaru Constantin – Consilier local
Declaratie interese Pasarica Nicolae – Consilier local
Declaratie interese Rogozea Carmen Liliana – Consilier local
Declaratie interese Stroescu Cornel – Consilier local


Anul 2019

Declaratii avere alesi locali

Declaratie avere Gontea Violeta – primar
Declaratie avere Buzea Ionut – viceprimar
Declaratie avere Badic Corneliu – consilier local
Declaratie avere Carstea Oana – consilier local
Declaratie avere Cernat Gheorghe – consilier local
Declaratie avere Chivulescu Vasile Iulian – consilier local
Declaratie avere Comiselu Maria – consilier local
Declaratie avere Dursina Traian – consilier local
Declaratie avere Frincu Alin Cosmin – consilier local
Declaratie avere Gavrila Mihai – consilier local
Declaratie avere Ghetea Eugenia – consilier local
Declaratie avere Militaru Constantin – consilier local
Declaratie avere Pasarica Nicolae – consilier local
Declaratie avere Rogozea Carmen Liliana – consilier local
Declaratie avere Stroescu Cornel – consilier local

Declaratii interese alesi locali

Declaratie interese Gontea Violeta – primar
Declaratie interese Buzea Ionut – viceprimar
Declaratie interese Badic Corneliu – consilier local
Declaratie interese Carstea Oana – consilier local
Declaratie interese Cernat Gheorghe – consilier local
Declaratie interese Chivulescu Vasile Iulian – consilier local
Declaratie interese Comiselu Maria – consilier local
Declaratie interese Dursina Traian – consilier local
Declaratie interese Frincu Alin Cosmin – consilier local
Declaratie interese Gavrila Mihai – consilier local
Declaratie interese Ghetea Eugenia – consilier local
Declaratie interese Militaru Constantin – consilier local
Declaratie interese Pasarica Nicolae – consilier local
Declaratie interese Rogozea Carmen Liliana – consilier local
Declaratie interese Stroescu Cornel – consilier local

Declaratii avere functionari publici

Declaratie avere Racovita Ramona – secretar
Declaratie avere Bajenaru Elena Tatiana – inspector
Declaratie avere Calinoiu Ioan – inspector
Declaratie avere Dinescu Iuliana Aurelia – referent
Declaratie avere Gontea Daniela – inspector
Declaratie avere Ionita Roxana Mariana – inspector
Declaratie avere Lupu Ioan – inspector
Declaratie avere Manea Elena – inspector
Declaratie avere Mocanu Elena – casier
Declaratie avere Mosoiu Iustina Raluca – inspector
Declaratie avere Niculescu Alexandru Gabriel – sef serviciu
Declaratie avere Pantelimon Viorica – inspector
Declaratie avere Plaisanu Rodica Georgeta – inspector
Declaratie avere Radulescu Ionela Mihaela – inspector
Declaratie avere Vacarelu Marin – referent
Declaratie avere Bondoc Gabriela Mirela – politist local
Declaratie avere Bughiu Gheorghe – politist local

Declaratii interese functionari publici

Declaratie interese Racovita Ramona – secretar
Declaratie interese Bajenaru Elena Tatiana – inspector
Declaratie interese Calinoiu Ioan – inspector
Declaratie interese Dinescu Iuliana Aurelia – referent
Declaratie interese Gontea Daniela – inspector
Declaratie interese Ionita Roxana Mariana – inspector
Declaratie interese Lupu Ioan – inspector
Declaratie interese Manea Elena – inspector
Declaratie interese Mocanu Elena – casier
Declaratie interese Mosoiu Iustina Raluca – inspector
Declaratie interese Niculescu Alexandru Gabriel – sef serviciu
Declaratie interese Pantelimon Viorica – inspector
Declaratie interese Plaisanu Rodica Georgeta – inspector
Declaratie interese Radulescu Ionela Mihaela – inspector
Declaratie interese Vacarelu Marin – referent
Declaratie interese Bondoc Gabriela Mirela – politist local
Declaratie interese Bughiu Gheorghe – politist local


Anul 2018

Declaratie avere primar
Declaratie interese primar
Declaratie avere viceprimar
Declaratie interese viceprimar
Declaratii avere consilieri locali
Declaratii interese consilieri locali
Declaratii avere functionari publici
Declaratii interese functionari publici

DECLARATIE PRIVIND INTERESELE PERSONALE ALE CONSILIERILOR LOCALI 2018


Anul 2017

Alesi locali

Numele si prenumele
Declaratia de avere si interese
Gontea Violeta
Buzea Ionut
Badic Corneliu
Cernat Gheorghe
Chivulescu Vasile Iulian
Cirstea Oana
Comiselu Maria
Dursina Traian
Gavrila Mihai
Ghetea Eugenia
Militaru Constantin
Niculescu Florinel
Pasarica Nicolae
Rogozea Carmen Liliana
Rusinaru Amadeo Ion
Stroescu Cornel

Functionari

Numele si prenumele
Declaratia de avere si interese
Bajenaru Elena Tatiana
Bondoc Gabriela Mirela
Bughiu Gheorghe
Calinoiu Ioan
Dinescu Iuliana Aurelia
Gontea Daniela
Ionita Roxana – Mariana
Lupu Ioan
Manea Elena
Mocanu Elena
Mosoiu Iustina Raluca
Niculescu Alexandru Gabriel
Pantelimon Viorica
Plaisanu Rodica Georgeta
Racovita Ramona
Radulescu Ionela Mihaela
Vacarelu Marin

Anul 2016

Alesi locali

Numele si prenumele
Declaratia de avere
Declaratia de interese
Gontea Violeta
Badic Corneliu
Buzea Ionut
Cernat Gheorghe
Chivulescu Vasile Iulian
Cirstea Oana
Comiselu Maria
Dursina Traian
Gavrila Mihai
Ghetea Eugenia
Militaru Constantin
Niculescu Florinel
Pasarica Nicolae
Rogozea Carmen Liliana
Rusinaru Amadeo Ion
Stroescu Cornel

Functionari

Numele si prenumele
Declaratia de avere
Declaratia de interese
Bondoc Gabriela
Bughiu Gheorghe
Calinoiu Ioan
Dinescu Iuliana Aurelia
Gontea Daniela
Ionita Roxana – Mariana
Manea Elena
Marcu Tatiana
Mocanu Elena
Niculescu Alexandru Gabriel
Racovita Ramona
Radulescu Ionela Mihaela
Rancea Georgian Marius
Vacarelu Marin

Anul 2015

Alesii locali

Numele si prenumele
Declaratia de avere
Declaratia de interese
Badic Corneliu
Buzea Ionut
Calinoiu Ion
Cernat Gheorghe
Dursina Traian
Gavrila Mihai
Ghetea Eugenia
Gontea Violeta
Iordache Petre
Linea Ion
Militaru Constantin
Musoiu Gheorghe
Pasarica Gheorghe
Pasarica Nicolae
Plaisanu Rodica
Stroescu Cornel

Functionari

Numele si prenumele
Declaratia de avere
Declaratia de interese
Alexandru Luminita Elena
Bondoc Gabriela
Bughiu Gheorghe
Calinoiu Ioan
Calinoiu Vasilica
Dinescu Iuliana Aurelia
Gontea Daniela
Ionita Roxana – Mariana
Manea Elena
Marcu Tatiana
Mocanu Elena
Niculescu Alexandru Gabriel
Racovita Ramona
Radulescu Ionela Mihaela
Vacarelu Marin

Anul 2014

Alesii locali

Numele si prenumele
Declaratia de avere si interese
Badic Corneliu
Buzea Ionut
Calinoiu Ion
Cernat Gheorghe
Dursina Traian
Gavrila Mihai
Ghetea Eugenia
Gontea Violeta
Iordache Petre
Linea Ion
Militaru Constantin
Musoiu Gheorghe
Pasarica Gheorghe
Pasarica Nicolae
Plaisanu Rodica
Stroescu Cornel

Functionari

Numele si prenumele
Declaratia de avere si interese
Alexandru Luminita Elena
Bondoc Gabriela
Bughiu Gheorghe
Calinoiu Ioan
Calinoiu Vasilica
Dinescu Iuliana Aurelia
Gontea Daniela
Ionita Roxana Mariana
Manea Elena
Marcu Tatiana
Mocanu Elena
Niculescu Alexandru Gabriel
Paraschivescu Anitta Maria
Racovita Ramona
Radulescu Ionela Mihaela
Vacarelu Marin

Anul 2013
Numele si prenumele
Declaratia de avere
Declaratia de interese
Badic Corneliu
Buzea Ionut
Calinoiu Ion
Cernat Gheorghe
Dursina Traian
Gavrila Mihai
Ghetea Eugenia
Ionita Roxana – Mariana
Iordache Petre
Linea Ion
Manea Elena
Militaru Constantin
Musoiu Gheorghe
Niculescu Alexandru Gabriel
Pasarica Gheorghe
Pasarica Nicolae
Rusinaru Angelo Marian
Stroescu Cornel
Vacarelu Marin
Skip to content